Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1772/QĐ-SGDĐT 30/11/2020 về thành lập hội đồng coi thi HSG 2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Văn bản do Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ban hành, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
355/QĐ-UBND 17/03/2014 Quy định mức chi phục vụ hoạt động cổng thông tin điện tử
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên