Kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

Kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2021 của Trung tâm GDNN-GDTX Bình Sơn. Tổng số thí sinh dự thi: 54, số thí sinh tốt nghiệp: 49 đạt 90,74%.   ...