Thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Điền tại xã Bình Tân Phú nhân lễ kỷ niệm 30/4-01/5

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Điền tại xã Bình Tân Phú nhân lễ kỹ niệm 30/4-1/5.