Chào cờ đầu tháng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chào cờ đầu tháng với nhiều nội dung được triển khai.
1. Chủ tịch công đoàn triển khai mẫu chuyện về Bác
2. Phó Bí thư Chi bộ trao Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng là học sinh ưu tú được BCH Đoàn giới thiệu.
3. Phó Giám đốc Trung tâm triển khai những nội dung hoạt động trong tháng 4.