Các hoạt động của Đoàn Trung tâm trong tuần qua.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trao quỹ Thắp sáng ước mơ cho học sinh vượt khó học tập tốt.

Các em thực hiện việc ký bản cam kết Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các em thực hiện việc ký bản cam kết Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các em thực hiện việc ký bản cam kết Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bản cam kết cũng có sự đồng ý của phụ huynh học sinh

Thăm và tặng quà Tết mẹ VNAH Phạm Thị Điền tại xã Bình Tân Phú

Dọc quét sân , vườn tại nhà Mẹ